BRAINFIT Yetişkin

BRAINFIT Yetişkin PROGRAMI

 

Çoklu Duyu Fıtness Eğitimi

 

Bilim tüm fiziksel aktivitelerin beyin üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır (beyin için mucize gelişim). Tüm vücut hareketleri ile çoklu duyu kullanımını birleştiren egzersizler, direnç temelli aktiviteler, beynin yüksek  seviyelerde meydan okuması neticesinde beynin yürütme becerileri ve karar verici kısmını oluşturan bilişsel yapısı gelişir. Bu sayede beyin, fiziksel, duyusal ve nörolojik performansını arttırır, bulunduğu ortama uyum sağlar.

 

Geleneksel fitness hareketlerinin yeterli olmadığı fiziksel ve bilişsel aktivitelerin bir arada uygulanması ile katılımcının hareketlerinin sistem tarafından izlenmesi, gelişim için gerekli kriterleri oluşturan ve performansının egzersiz programını şekillendirdiği bir süreçtir.

 

SMART Senior (Duyusal Motor Aktivite ve Reaksiyon Eğitimi) gelişim sistemi beyin ile ilgili yapılan son araştırmalar neticesinde temellerini nöroplastisite temelleri üzerine oturtmuş, bilim ve spor egzersizlerini birleştiren, beyin performansını arttırmaya yönelik interaktif etkinliklerin oluşturduğu bir yapıdadır.
Fiziksel aktivitelerin yanında masa başı aktiviteleri ile işitsel ve görsel hafızanın çalıştırılır ve bu kapsamda belleğimizin daha hızlı tepkiler vermesini sağlanmış olur.

 

SMART Senior Programında yer alan fitness, kaba/ince motor becerileri, sosyal etkileşim, takım çalışması, görsel/işitsel hafıza etkinlikleri ile katılımcıların bilişsel becerilerinde kısa sürede gelişim gözlemlenir.

 

ALZHEIMER ve Fiziksel Aktivite İlişkisi

 

MCI (Minimal Kognitif Bozukluk) tan veya Alzheimer’ın ilk safhalarından etkilenen kişiler için, düzenli egzersiz bir öncelik olmalıdır.

 

Seattle’da 1740 katılımcının dahil olduğu 6 yıllık çalışmada, araştırmacılar Alzheimer’ın zihinleri egzersizle tanışmamış olan kişilerde, zihinleri egzersizle tanışmış kişilerden 4 kat daha fazla beyin hasarı oluşturduğunu saptamışlardır. Bulgular fiziksel sağlığın hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını gösteriyor.

 

Başka hiçbir şey şimdiye kadar bunama ya açılan savaşta böyle sürekli artan ve pozitif bir etkiyle gün yüzüne çıkamamıştı. Son günlerde ortaya çıkan bunama ve Alzheimer meditasyonları belirtilerin bazılarını hafifletebiliyor. Ama hastalığın ilerlemesini yavaşlatmıyorlar. Bunamaya açılan savaşta  Kişisel stratejiye düzenli egzersizi de dahil ederek,  vücut zindeliğini artırmakla kalmayıp, algısal becerilerinizi de koruyacaksınız.

Kısa süreli dikkat gerektiren etkinlik çalışmalarının tekrarı ile sürdürülebilir dikkatin artması

Ellerin, ayakların, kulakların, vestibüler denge sisteminin ve gözlerin uyarılması ile tam bir vücut egzersizlerinin yapılması

Dikkat, hafıza ve görsel algı etkinlikleri ile zihnin temel yapılarının çalıştırılması.

Başarı için yüksek seviyede dikkat ve odaklanma gerektiren etkinlikler

Koordinasyon, iletişim, etkileşim, tetikte bekleme, duyarlılık, empati, hızlı davranma, takım çalışması, paylaşım, başarı hissi ve mutluluk kazanımı gibi sosyal becerilerde gelişim.

Haftada 1 seans

90 dakika seans süresi

1-6 kişilik seans grupları

1200 seviyesi bulunan 20 farklı etkinlik.